תקנון האתר

בהסכמה וקבלת התנאים שלהלן,  יינות וטעמים ואתם מתחייבים לציית לחוקים החלים במדינת ישראל, בעיר תל אביב.

 

 1. סקירת שירותי יינות וטעמים.

 

יינות וטעמים הוא אתר הפועל למכירת משקאות אלכוהוליים. האתר הינו בבעלות חברת יינות וטעמים בע״מ ח.פ. 516102449  (להלן בהתאמה: "האתר", "החברה" ו"המשקאות"( כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

 

 1. זכאות.

השימוש בשירות מוגבל לבני 18 ומעלה. הסכמה לתנאים אלה מהווה מצג והתחייבות כלפינו כי:

(א) הנכם בני 18 לפחות;

(ב) השימוש שלכם בשירות מעולם לא הושעה או בוטל;

(ג) הרישום והשימוש שלכם בשירות הוא בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים. אם הנכם ישות, ארגון או חברה, הרי שהיחיד המתחייב בתנאים אלה מטעמכם מציג ומתחייב שבידיו הסמכות לחייב אתכם על פי התנאים הללו וכי הנכם מחויבים לתנאים אלה.

 

 1. החברה לא תספק את המוצר/ים אם בשעת קבלת המוצר/ים לא נכח במקום בגיר. במקרה כזה, על הלקוח יהיה להגיע לאחת מחנויות הרשת ולאסוף את המוצר/ים או לחילופין להזמין משלוח חדש בעלות מלאה.

 

 1. חשבונות ורישום.

 

על מנת לעשות שימוש בחלק מתכונות השירות, עליכם להירשם לקבלת חשבון ("חשבון"). בעת ההרשמה לחשבון, ייתכן ותידרשו לספק לנו מידע על אודותיכם, כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, פרטים לחיוב ופרטי התקשרות נוספים. הנכם מסכימים, כי המידע אותו אתם מספקים לנו הוא מדויק וכי תוודאו שהוא מדויק ומעודכן בכל עת. בעת הרישום, תתבקשו לספק סיסמה. הנכם אחראים באופן בלעדי לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה שלכם והנכם נוטלים אחריות לכל פעולה המתבצעת בחשבון שלכם.

 

 1. תנאי תשלום כלליים.

לפני שאתם משלמים תמורת פריטים שתרצו לרכוש ("מוצרים") תהיה לכם האפשרות לעיין ולקבל את הסכומים בהם חוייבתם.

5.1 מחיר.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        יינות וטעמים שומרת את הזכות לקבוע את המחירים למוצרים. יינות וטעמים  תשקיע

מאמצים סבירים על מנת שפרטי התמחור המופיעים באתר יהיו מעודכנים. אנו מעודדים אתכם

לבדוק את האתר שלנו מדי פעם לקבלת פרטי תמחור עדכניים. יינות וטעמים  רשאית לשנות את

הסכומים לכל מוצר בכל עת. יינות וטעמים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להציע מבצעים

מיוחדים בעלי תכונות שונות ותמחור שונה למי מלקוחות יינות וטעמים. מבצעים אלה, אלא אם

הוצעו לכם, לא יחולו על ההצעה שלכם או על תנאים אלה.

 

5.2  טעות לעולם חוזרת

במקרה של טעות בתמחור עקב טעות סופר או טעות דומה אחרת (לדוגמא: מחיר מוצר אמיתי 500 ₪ אך עקב טעות הוא מופיע באתר במחיר 50 ₪). יינות וטעמים תפנה טלפונית אל הלקוח ותיידע אותו כי נפלה טעות בתמחור המוצר. הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה (זיכוי בכרטיס אשראי) או לחילופין לשלם את מחירו המלא של המוצר.  

 

5.3       דמי משלוח. אנו נציג את דמי המשלוח להזמנה שלכם בעת סגירת ההזמנה ועליכם

לשלם את דמי המשלוח עבור הכתובת אותה סיפקתם.

 

5.4       משלוח

יינות וטעמים תשתדל בתום לב לשלוח את הפריטים שלכם בהתאם להזמנתכם, אולם יינות וטעמים  לא תהיה אחראית או מחויבת בגין כל עיכוב או אי מסירת משלוח כאמור. מהמועד בו הסחורה יוצאת מהחנות שלנו, החבות עוברת לידיו של שירות המשלוחים. יינות וטעמים  שומרת באופן מפורש את הזכות לבצע משלוח של כל הזמנה במספר משלוחים נפרדים וצורות התחבורה וחברות המשלוחים תיקבענה על פי שיקול דעתה הבלעדי של יינות וטעמים. ההזמנה שלכם תימסר בכתובת המשלוח אותה תציינו בעת ביצוע ההזמנה שלכם. אם כתובת המשלוח שלכם היא מרוחקת מבחינה גיאוגרפית או מורכבת למסירה מסיבה אחרת, ייתכן ולא נוכל לבצע לשם את המשלוח. יינות וטעמים  לא תהיה אחראית או מחויבת בגין כל עיכוב או אי מסירה מכל סיבה שאינה נמנעת או הנתונה מחוץ לשליטתה הסבירה של יינות וטעמים. במקרים אלה, יינות וטעמים  תהיה רשאית, על פי בחירתה, ללא קנס או חבות בגין הפרה, לבטל את ההזמנה, באופן מלא או חלקי, או לתאם משלוח מחדש בפרק זמן סביר.

 

 1. הרשאה.

הנכם מאשרים ליינות וטעמים לחייב את כל הסכומים בגין ההזמנות שביצעתם, לרבות כל המיסים החלים, באמצעי התשלום המצוין בחשבון שלכם. היה ותשלמו באמצעות כרטיס אשראי, יינות וטעמים רשאית לבקש אישור לחשבון כרטיס האשראי שלכם לפני הרכישה על מנת לאמת כי כרטיס האשראי תקף ושקיימים בו הכספים או שמסגרת האשראי מספיקה לכיסוי הרכישה שלכם.  אם הרכישה שלכם בהמתנה, אנו נפנה אליכם על מנת להבטיח שהעיכובים יוגבלו למינימום.

 

 1. ביטול עסקה/ החזרת מוצרים.

ביטול עסקה ייעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010.

על פי החוק והתקנות - לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצרי מזון ומשקאות מרגע שסופקו ללקוח. לפיכך, ביטול עסקה יתאפשר אך ורק כל עוד לא סופקו המוצר/ים ללקוח. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר. בעת ביטול החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא ייגבו דמי ביטול.

 

 

 

 1. רישיונות.

א. רישיון מוגבל. בכפוף לציות מלא ושוטף שלכם לתנאים אלה, יינות וטעמים  מעניקה לכם, לשימושכם האישי ושאינו מסחרי, רישיון חוזר שאינו בלעדי, אינו ניתן להעברה ואינו ניתן לרישוי משנה: (א) להתקין ולעשות שימוש בעותק אחד של קוד אובייקט לכל יישום נייד המיוחס לשירות המתקבל משוק מאושר (בין אם הוא מותקן על ידיכם או מותקן מראש בהתקן שלכם על ידי יצרן ההתקן) במכשיר הנייד שבבעלותכם או בשליטתכם; ו-(ב) לגישה ושימוש בשירות.

                        ב. הגבלות הרישיון. אלא אם הגבלה כאמור אינה מותרת על פי החוק החל, אסור לכם: (א)

להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע את השירות באופן פומבי; (ב) לערוך שינויים בשירות; או (ג) לפגוע או לעקוף כל תכונה בשירות, לרבות כל מנגנון אבטחה או בקרת גישה. אם הנכם מוגבלים על פי החוק החל משימוש בשירות, אסור לכם להשתמש בו.

                        ג. משוב. אם אתם מחליטים לספק משוב והצעות ביחס לבעיות או שינויים או שיפורים מוצעים

בשירות ("משוב"), הנכם מעניקים ל-יינות וטעמים  זכות בלתי מוגבלת, קבועה, בלתי חוזרת, לא

בלעדית, משולמת במלואה וללא תמלוגים לעשות שימוש במשוב בכל דרך ולכל מטרה, לרבות

לצורך שיפור השירות וליצור מוצרים ושירותים אחרים.

 1. בעלות; זכויות קניין. השירות נמצא בבעלות ומופעל על ידי יינות וטעמים. הממשקים החזותיים, גרפיקה, עיצוב, איסוף, מידע, נתונים, קוד מחשב (לרבות קוד מקור או קוד אובייקט), מוצרים, תוכנה, שירותים וכל שאר מרכיבי השירות ("חומרים") המסופקים על ידי יינות וטעמים, מוגנים במסגרת קניין רוחני. אינכם רשאים לעשות שימוש בחומרים אלו, אלא באישור מפורש מיינות וטעמים. יינות וטעמים שומרת את כל הזכויות לחומרים אשר לא ניתנו באופן מפורש בתנאים אלה.

 

 1. תוכן משתמש

 

10.1     תוכן משתמש באופן כללי. תכונות מסוימות בשירות עשויות לאפשר למשתמשים להעלות

תוכן לשירות, לרבות הודעות, ביקורות, תמונות, קליפים, תיקיות, נתונים, טקסט ועבודות אחרות ("תוכן משתמש") ולפרסם תוכן משתמש בשירות. בהעלותכם תוכן משתמש הנכם מצהירים כי הנכם מחזיקים בזכויות היוצרים ובזכויות קניין אחרות שלכם בתוכן המשתמש אותו אתם מעלים לשירות. במידה ויתברר כי הקניין הרוחני בתוכן משתמש אשר העליתם אינו שלכם, יינות וטעמים תסיר מיד את התוכן לבקשת בעל הקניין הרוחני ובמקרה בו בעל הקניין הרוחני יתבע את יינות וטעמים, יינות וטעמים תתבע אתכם.

  

10.2     הענקת רישיון מוגבל ל-יינות וטעמים.  באספקת תוכן משתמש לשירות או באמצעותו, או

בהעלאת תוכן משתמש לכל פלטפורמת מדיה חברתית בשימוש בהאשטג למותג יינות וטעמים, הנכם מעניקים ל-יינות וטעמים  זכות עולמית, לא בלעדית, בלתי חוזרת, ברת העברה, ללא תמלוגים ומשולמת ורישיון (עם זכות לרישוי משנה) לארח, לאחסן, להעביר, להציג, לבצע, להעתיק, לשנות לצורך עיצוב להצגה ולהפיץ את תוכן המשתמש שלכם, באופן מלא או חלקי, בכל פורמט ובאמצעות כל ערוץ מדיה המוכר בהווה או שיפותח בעתיד.

                        10.3     מצגים והתחייבויות תוכן משתמש. יינות וטעמים  מסירה כל חבות שהיא בקשר לתוכן

משתמש. הנכם אחראים באופן בלעדי לתוכן המשתמש שלכם ולהשלכות של אספקת תוכן משתמש            באמצעות השירות. באספקת תוכן משתמש באמצעות השירות, הנכם מאשרים, מציגים ומתחייבים כי:           

 

א.         תוכן המשתמש שלכם והשימוש בתוכן המשתמש כפי שהוא נדון בתנאים אלה, בהווה ובעתיד, לא: (א) יפר, יגרע או ינצל לרעה כל זכות צד ג', לרבות זכויות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, סוד מסחרים, זכות מוסרית, זכות פרטיות, זכות פרסום או כל זכות קניין רוחני או קניינית אחרת; (ב) ישמיץ, יכפיש, יוציא דיבה או יפגע בזכות לפרטיות, פרסום או זכויות קניין אחרות של כל אדם; או (ג) יגרום ל-יינות וטעמים  להפר כל חוק או תקנה או יטיל כל חבות שהיא על יינות וטעמים  וכן:

ב.         תוכן המשתמש שלכם לא ייחשב על ידי אדם סביר כפוגעני, בוטה, לא מוסרי,

פורנוגרפי, מטריד, מאיים, מבייש, מתועב או לא מתאים מכל סיבה שהיא.

 

 1. התנהגות אסורה.

בשימוש בשירות זה, הנכם מסכימים שלא:

11.1     להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית או להפרת כל חוק מקומי, מדינתי, ארצי או

בינלאומי;

11.2     להטריד, לאיים, להשפיל, לבייש או לגרום נזק כלשהו למשתמש אחר בשירות;

11.3     להפר או לעודד אחרים להפר כל זכות צד ג', לרבות הפרה או ניצול לרעה של כל זכות קניין רוחני של צד שלישי;

11.4     לפגוע בתכונות אבטחה בשירות, לרבות באמצעות: (א) ביטול או עקיפת תכונות אשר מונעות או מגבילות את השימוש או העתקת תוכן; או (ב) הנדסה הפוכה או ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות מלבד בהתאם למותר באופן מפורש על פי החוק החל;

11.5     להפריע לתפעול השירות או כל להנאת כל משתמש בשירות, לרבות על ידי: (א) העלאת

או הפצת כל וירוס, תוכנת פרסום, תוכנת ריגול, תולעת או קוד זדוני אחר; (ב) הצגת הצעה או פרסומת שאינה מבוקשת למשתמש אחר בשירות; (ג) איסוף מידע אישי על אודות משתמש אחר או צד שלישי ללא אישור; או (ד) פגיעה או שיבוש כל רשת, ציוד או שרת המחובר או המשמש לאספקת השירות;

11.6     לבצע כל פעולת הונאה, לרבות התחזות לכל אדם או ישות, הצהרת חברות שקרית, גישה לכל חשבון שירות אחר ללא הרשאה או זיוף גילכם או תאריך הלידה שלכם;

11.7     למכור או להעביר בכל דרך שהיא את הגישה הניתנת על פי תנאים אלה או כל חומרים    

(כמוגדר בסעיף 8) או כל זכות או יכולת לצפות, להיכנס או להשתמש בחומרים כלשהם; או

11.8     לנסות לבצע את אלו מהפעולות המתוארות בסעיף 11 זה או לסייע או לאפשר לכל אדם

            לעסקו באלו מהפעולות המתוארות בסעיף 11.

 

 1. שינוי תנאים אלה. אנו שומרים את הזכות לשנות את התנאים הללו מכאן ואילך בכל עת. אנא בדקו את התנאים הללו מדי פעם להתעדכנות בשינויים. היה ושינוי בתנאים אלה משנה באופן מהותי את הזכויות או החובות שלכם, ייתכן שנדרוש שתקבלו את התנאים המעודכנים על מנת לאפשר המשך שימוש בשירות.
 2. תקופה, ביטול ושינוי השירות

 

13.1     תקופה.

תוקף תנאים אלה מתחיל עם קבלתם על ידכם או בהורדה, התקנה, גישה או שימוש

ראשון בשירות, ומסתיים עם ביטולם כמתואר בסעיף זה.

13.2     ביטול.

היה היה ותפרו כל הוראה בתנאים אלה, ההרשאה שלכם לגשת לשירות ולתנאים אלה תבוטל באופן מיידי. בנוסף, יינות וטעמים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התנאים הללו או את חשבונכם בשירות, או להשעות או לבטל את הגישה שלכם לשירות בכל עת ומכל סיבה או ללא סיבה, עם או ללא הודעה. הנכם רשאים לבטל את החשבון שלכם ואת התנאים הללו בכל עת במשלוח הודעת דוא"ל אל info@wnf.co.il

13.3     שינוי השירות  

יינות וטעמים שומרת את הזכות לשנות או להפסיק את השירות בכל עת (לרבות על

ידי הגבלת או הפסקת מוצרים או תכונות מסוימות בשירות) באופן זמני או קבוע, ללא הודעה אליכם.

 1. באתר מרוכזים חומרים רבים, כגון: טקסטים, תמונות, סקירות, מידע מקצועי ועוד. חלק מהחומרים הנ"ל מקוריים וחלקם מגיעים אלינו מהיצרנים ו/או היבואנים ו/או גופי יח"צ ו/או גורמים מטעמם. אנחנו עושים כל מאמץ סביר לאמת את הנתונים ואולם מספר הבהרות:
  • כל תמונות המוצרים באתר הינן לצורך המחשה בלבד.
  • כל מפרטי המוצרים לרבות תיאורים, אחוזי אלכוהול, תכולה, סוג כשרות, בציר ועוד הנם באחריותו הבלעדית של היצרן.
  • חרף האמור, "יינות וטעמים" משקיעה מאמצים רבים בטיוב הנתונים. אנו מוקירים מאוד לקוחות אשר מפנים את תשומת לבנו לכל אי-דיוק או שגיאה באתר וכן שומרים לעצמנו את הזכות לתגמל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לקוחות אשר יפנו את תשומת לבנו לכל נושא בו נוכל להשתפר.
  • "המבצעים וההטבות המפורסמים באתר אינם תקפים לרכישות באמצעות כרטיסי תן ביס, סיבוס וכד'".
 1. "יינות וטעמים" רשאית לשנות ו/או לבטל כל מבצע או הטבה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.
 2. אנו עושים מאמצים לבחור עבורכם את מיטב הספקים ואת מיטב מוצריהם. רובם המוחלט של המוצרים מגיעים אלינו ארוזים ואטומים וכך גם עוזבים את החנות. האחריות הבלעדית לטיב המוצרים חלה על היצרנים והיבואנים.
 3. שנות הבציר של היינות המפורסמים באתר עשויים להשתנות בהתאם לאספקת היצרנים והיבואנים.
 4. "יינות וטעמים" אינה גוף טכנולוגי ולא תשא בשום אחריות לנושאים טכניים, לרבות אי זמינות האתר, טעויות הנגרמות בעת תרגום אוטומטי, בעיות בתקשורת עם האתר וכ'ו.